:::

Cục xã hội chính quyền thành phố Tân Bắc cung cấp dịch vụ chăm sóc điều trị cộng đồng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 78
Ngày : 2018/10/5
Cập nhật : 2018/10/5 下午 03:24:00

Phục vụ chăm sóc điều trị cộng đồng, đối với trẻ em chậm phát triển từ 0 tuổi đến trước khi đi học tiểu học và gia đình của đứa trẻ đó, thành phố Tân Bắc cung cấp các nguồn lực mang tính liên tục, tiện lợi và tổng hợp như dịch vụ chăm sóc điều trị cộng đồng (Bao gồm chăm sóc điều trị tại điểm cố định trong cộng đồng, chăm sóc điều trị tại nhà, chỉ dẫn thiên chức làm cha mẹ và phục vụ giác ngộ mầm non), đồng thời do nhân lực đội ngũ chuyên nghiệp cung cấp phục vụ: kỹ năng chỉ dẫn thiên chức làm cha mẹ, huấn luyện chăm sóc điều trị, hỗ trợ gia đình…để trẻ em có thể sớm phát hiện và tiếp nhận điều trị.


Điện thoại liên hệ:Trong thành phố Tân Bắc hãy gọi số 1999 hoặc (02)29603456 máy nhánh 8611

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không