:::

Phim giáo dục y tế đa ngôn ngữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản Cư dân mới

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPingtung County Government
Lượt : 72
Ngày : 2018/10/5
Cập nhật : 2018/10/5 下午 03:24:00

Thông qua giọng nói trực tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của Cư dân mới, thúc đẩy những thay đổi trong điều trị, hành vi và nhận thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản Cư dân mới, tiến tới tăng cường niềm tin và kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh của những người mới được làm mẹ là Cư dân mới.

Phim giáo dục y tế liên quan được xem tại Website Cục Y tế chính quyền huyện Bình Đông.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không