:::

Cục Y tế chính quyền huyện Tân Bắc cung cấp kiểm tra pap smear tử cung miễn phí cho phụ nữ 30 tuổi trở xuống

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 76
Ngày : 2018/10/5
Cập nhật : 2018/10/5 下午 03:23:00

Đối với nữ giới có hộ tịch tại thành phố Tân Bắc đủ 30 tuổi và chưa có tư cách tham gia bảo hiểm y tế, có thể mang theo chứng minh thư hoặc thẻ cư trú đến các Sở y tế thuộc thành phố Tân Bắc kiểm tra miễn phí pap smear .

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không