:::

Thư viện huyện Bành Hồ có sách ngôn ngữ Đông Nam Á

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPenghu County Government
Lượt : 71
Ngày : 2018/10/5
Cập nhật : 2018/10/5 下午 03:22:00

Thư viện huyện Bành Hồ lập khu sách ngôn ngữ Đông Nam Á tại Trung tâm nguồn dữ liệu phân khu, loại hình sách bao gồm từ sách dành cho tuổi mẫu giáo đến sách dành cho người lớn, hoanh nghênh dân chúng tích cực sử dụng sách liên quan trong thư viện.

Thời gian mở Trung tâm nguồn dữ liệu của thư viện

Thứ 4 đến chủ nhật, buổi sáng: 8:30- 12:00, buổi chiều từ 1:30 -9:00

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không