:::

Người già 65 tuổi trở lên của thành phố Đài Bắc tiêm vắc xin ngừa phế cầu Synflorix thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 94
Ngày : 2018/10/5
Cập nhật : 2018/10/5 下午 03:22:00

Bệnh viện điều trị liên kết thành phố Đài Bắc cung cấp cho người từ 65 tuổi trở lên chưa từng tiêm vắc xin ngừa phế cầu Synflorix có hộ tịch tại thành phố Đài Bắc, được tiêm một mũi vắc xin ngừa phế cầu Synflorix, vắc xin đó là miễn phí; Người hộ thu nhập trung bình thấp và thấp, có thể tiêm vắc xin ngừa phế cầu Synflorix tại bệnh viện Liên hợp thành phố Đài Bắc, hoàn toàn miễn phí. (cho đến khi dùng hết vắc xin)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không