:::

เมืองซินเป่ยจัดให้มีเงินอุดหนุนค่าเดินทาง “รถเวียนครรภ์ดี” ระหว่างการตรวจครรภ์

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 124
วันที่ : 2018/10/5
อัปเดต : 2018/10/5 下午 03:20:00

เมืองซินเป่ยได้จัดให้มีเงินอุดหนุนค่าเดินทาง “รถเวียนครรภ์ดี” ระหว่างการตรวจครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่(รวมถึงคู่สมรสชาวจีน) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเมืองซินเป่ย หรือสมรสกับชาวซินเป่ยสามารถโดยสารรถที่ระบุเพื่อเข้ารับการตรวจครรภ์ได้ที่สถานพยาบาลที่กำหนดทั้งไปและกลับ ครั้งละ 2 เที่ยว จะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดครั้งละ 200 ดอลล่าร์ไต้หวัน สูงสุด 10 ครั้ง โครงการนี้เหมาะสำหรับการตรวจครรภ์ก่อนให้กำเนิดบุตรเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หลังให้กำเนิดบุตร และลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนได้เพียงครั้งเดียวต่อการตั้งครรภ์หนึ่งครั้ง โดยสามารถขอรับเงินอุดหนุนได้ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานกิจการสังคมเมืองซินเป่ย


หมายเลขโทรศัพท์:ในเมืองซินเป่ยโทร 1999 หรือ (02)29603456 ต่อ 3857、3636

Was this information helpful? Yes    No