:::

สำนักอนามัยเมืองซินเป่ยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับสตรีที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 129
วันที่ : 2018/10/5
อัปเดต : 2018/10/5 下午 03:18:00

สตรีที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเมืองซินเป่ยที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีและยังไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถนำบัตรประชาชนหรือใบพำนักไปยังอนามัยที่ตั้งอยู่ในเมืองซินเป่ยเพื่อขอรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ฟรี

Was this information helpful? Yes    No