:::

เมืองไทเปขอเชิญผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีนนิวโมคอกคัส หรือวัคซีนปอดอักเสบ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 62
วันที่ : 2018/10/5
อัปเดต : 2018/10/5 下午 03:17:00

สถานพยาบาลเมืองไทเปขอเชิญผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นที่ยังไม่เคยเข้ารับวัคซีนนิวโมคอกคัส หรือวัคซีนปอดอักเสบได้เฉพาะค่าวัคซีนฟรี 1 เข็ม ส่วนผู้มีรายได้น้อยปานกลางและผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลในความร่วมมือของรัฐบาลไทเปได้ฟรี (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

Was this information helpful? Yes    No