:::

ကျားယိမြို့၏အခမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှု

Label
Location
ကျားယိမြို့၏အခမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှု
ကျားယိမြို့၏အခမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှု
Hit : 58
Date : 2018/10/4
Updated : 2018/10/4 下午 04:21:00

ထိုင်ဝမ်တွင် အစစအရာရာနေသားကျရေးအတွက် ကြိုးစားသည့်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဖိအားအမျိုးမျိုး
ကို လူတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ထိုအချိန်မျိုး
တွင် မည်သို့လုပ်ကိုင်ရမည်မှန်းမသိ ခိုကိုးရာမဲ့သကဲ့သို့
ခံစားရတတ်သည်။

“ကျားယိမြို့ရပ်ရွာစိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ” တွင် သင်၏ရင်တွင်းခံစားချက်ကို စိတ်ရှည်စွာနားထောင်ပေး
သော၊ သင်အပေါ်နားလည်ပေးသော၊ လေးစားမှုပေးနိုင်
သော “လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်” များသည် လုံခြုံပြီးသီး
သန့်နေရာတွင် သင့်ရင်တွင်းစကားကို နားထောင်ပေးသွား
မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သောပြည်သူများ ဖုန်းဆက်မေးမြန်း
နိုင်သည်။

အခမဲ့စိတ်ပညာအကြံပေး ကြိုတင်စာရင်းပေးဖုန်း။ ။ ၀၅-၂၃၂၈၁၇၇

Was this information helpful? Yes    No