:::

ရှင်းပေမြို့အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံသားသစ်များအား တီဘီရောဂါရှိမရှိ X-Ray ဖြင့်စိစစ်ခြင်းကို အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးသည်။

Label
Location
Hit : 61
Date : 2018/10/4
Updated : 2018/10/4 下午 04:18:00

တီဘီရောဂါ ရပ်ရွာတွင်းကူးစက်ပြန့်ပွားသော အ
ဖြစ်မျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံသားသစ်များ
၏ ကျန်းမာရေးကို အာမခံနိုင်ရန် ရှင်းပေမြို့အစိုးရ ကျန်း
မာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇ ခုနှစ်
တွင် ရင်ခေါင်း X-Ray ကို အခမဲ့စိစစ်ပေးသည်။ အလိုရှိ
သူများ မိမိနှင့်နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများတွင်
စစ်ဆေးချိန်နှင့်နေရာများကို သွားရောက်မေးမြန်းပါ။ မြို့
နယ်အသီးသီးရှိ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ၏ ဆက်သွယ်
ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ရှင်းပေမြို့ ကျန်းမာ
ရေးဆေးခန်းဝက်ဘ်ဆိုက်
နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်
သည်။

Was this information helpful? Yes    No