:::

Có thể dự phòng tự sát, bạn và tôi đều là người phòng chống tự sát

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Có thể dự phòng tự sát, bạn và tôi đều là người phòng chống tự sát
Có thể dự phòng tự sát, bạn và tôi đều là người phòng chống tự sát
Lượt : 83
Ngày : 2018/10/4
Cập nhật : 2018/10/4 下午 04:10:00

Trân trọng yêu thương người giữ gìn sinh mạng chính là hy vọng mỗi người , đều có thể có mức độ nhạy cảm tương đối cao đối với rủi ro tự sát cao, có thể dành sự quan tâm và lòng cảm thông chân thành đối với người xung quanh mình, và có thể tích cực hỗ trợ người khác nhận được giúp đỡ thích đáng. Sớm nhận biết, sớm can thiệp, để dự phòng xảy ra những việc thương tâm.
“Phòng chống tự sát, người người có trách nhiệm” , công việc phòng chống tự sát ngoài sự tham gia tích cực của các nhân viên chuyên môn, còn hy vọng có được sự tham gia của toàn dân, xây dựng xã hội biết quan tâm.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:330 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không