:::

Cục Y tế chính quyền thành phố Tân Bắc cung cấp kiểm tra sàng lọc X quang bệnh lao miễn phí dành cho Cư dân mới

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 75
Ngày : 2018/10/4
Cập nhật : 2018/10/4 下午 04:09:00

Nhằm giảm bớt rủi ro lây lan bệnh lao tại cộng đồng và đảm bảo sức khỏe dành cho cư dân mới, Cục Y tế chính quyền thành phố Tân Bấc vào năm 2018 đã thúc đẩy kiểm tra X quang vùng ngực miễn phí, những người có nhu cầu, xin hãy đến Sở Y tế gần nhất hỏi thời gian và địa điểm kiểm tra. Thông tin liên hệ Sở Y tế các khu xin hãy tra tìm tại Website Cục Y tế thành phố Tân Bắc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không