:::

“Kỳ thi hướng dẫn viên du lịch, nhân viên dẫn đoàn thuộc kỳ thi phổ thông dành cho người có nghề nghiệp và kỹ thuật chuyên môn”.

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Examination
Lượt : 223
Ngày : 2018/10/4
Cập nhật : 2018/10/4 下午 03:12:00

I. Một trong những đối tượng dưới đây có thể đăng ký thi hướng dẫn viên du lịch, nhân viên dẫn đoàn
1. Tốt nghiệp trường phổ thông trung học công lập hoặc trường phổ thông tủng học tư thục hợp pháp hoặc trường phổ thông trung học dạy nghề trở lên, có chứng nhận tốt nghiệp.
2. Đạt yêu cầu tại các kỳ thi sơ cấp hoặc kỳ thi đặc biệt cấp độ tương đương, và từng đảm nhận chức vụ liên quan đủ 4 năm, có giấy chứng nhận.
3. Đạt yêu cầu trong Kỳ thi kiểm định cao đẳng hoặc phổ thông.


II. Môn thi viết dành cho hướng dẫn viên du lịch nước ngoài và hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa là thực hành hướng dẫn viên du lịch (1), thực hành hướng dẫn viên du lịch (2), tóm tắt nguồn lực du lịch , nhân viên hướng dẫn viên du lịch tiếng nước ngoài cần thi thêm tiếng nước ngoài (chia làm 13 thứ tiếng là tiếng Anh, Nhật, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hàn, Thái Lan, Ả rập, Nga, Ý, Việt nam, Indonexia, Malaixia.. do người tham gia thi lựa chọn bất kỳ một loại ngôn ngữ nào để thi).


III. Môn thi viết dành cho nhân viên dẫn đoàn bằng tiếng nước ngoài và nhân viên dẫn đoàn bằng tiếng Hoa là thực hành dẫn đoàn (1), thực hành dẫn đoàn (2), tóm lược nguồn lực du lịch, nhân viên dẫn đoàn bằng tiếng nước ngoài cần thi thêm tiếng nước ngoài (chia làm 5 loại ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha.., cần do do người tham gia thi lựa chọn bất kỳ một loại ngôn ngữ nào để thi).


IV. Kỳ thi nhân viên hướng dẫn du lịch tiếng Hoa, nhân viên dẫn đoàn tiếng Hoa đều thi viết. Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Hoa thực hiện theo hai hình thức thi viết và thi nói, người đỗ kỳ thi viết lần thứ 1, mới được tham gia kỳ thi nói lần thứ 2, không bảo lưu tư cách đỗ kỳ thi thứ 1

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không