:::

Phục vụ việc làm chính quyền thành phố Đào Viên- Các phương án trợ cấp xúc tiến việc làm

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Phục vụ việc làm chính quyền thành phố Đào Viên- Các phương án trợ cấp xúc tiến việc làm
Phục vụ việc làm chính quyền thành phố Đào Viên- Các phương án trợ cấp xúc tiến việc làm
Lượt : 198
Ngày : 2018/10/4
Cập nhật : 2018/10/4 下午 03:13:00

Sở phục vụ việc làm chính quyền thành phố Đào Viên nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho Cư dân mới, tổ chức các phương án trợ cấp xúc tiến việc làm (học tập và tái thích ứng nơi làm việc, khích lệ tìm công việc thiếu lao động…) . Kính mời Cư dân mới có năng lực làm việc và có mong muốn làm việc trong thành phố đến làm thủ tục tại Trung tâm việc làm, Trung tâm việc làm Trung Lịch thành phố Đào Viên của Sở.
Thông tin phục vụ liên quan xin hãy lên website Sở phục vụ việc làm chính quyền thành phố Đào Viên(http://oes.tycg.gov.tw)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không