:::

Hỗ trợ kinh phí gửi trẻ tạm thời dành cho con em của Cư dân mới trong thời gian tham gia huấn luyện nghề nghiệp tại thành phố Đào Viên

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 154
Ngày : 2018/10/4
Cập nhật : 2018/10/4 下午 03:11:00

Nhằm khích lệ Cư dân mới tham gia vào khóa đào tạo nghề, và giảm thiểu những trở ngại họ tham gia huấn luyện và giảm bớt gánh nặng gia đình, mong muốn giúp họ có thể học tập kỹ năng việc làm, sớm trở thành lực lượng lao động sản xuất hiệu quả trong nước, ổn định việc làm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân và gia đình.


Người hôn phối quốc tịch nước ngoài có thẻ cư trú và người hôn phối quốc tịch Đại lục có thẻ cư trú trong thời gian cư trú theo diện thăm thân, cư trú lâu dài hoặc định cư trong thời giant ham gia huấn luyện nghề nghiệp mà Sở tổ chức, nuôi con nhỏ (từ) 6 tuổi trở xuống và gửi con tại tổ chức nhận nuôi trẻ hợp pháp, đối với trẻ em gửi cả ngày mỗi tháng hỗ trợ tối đa 5000 Đài tệ, số tiền hỗ trợ mỗi người tối đa là 15000 Đài tệ.


Thời gian tổ chức: Từ 1 tháng 5 năm 2018 đến 30 tháng 11 năm 2018, chấm dứt thực hiện khi kinh phí trong năm đã dùng hết. Nội dung cụ thể xin hãy tra tìm tại Website Sở phục vụ việc làm chính quyền thành phố Đào Viên hoặc điện thoại đến Sở phục vụ việc làm chính quyền thành phố Đào Viên (03) 3322101#8016

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không