:::

เมืองเถาหยวนเปิดโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รับเงินอุดหนุนฝากเลี้ยงดูเด็กชั่วคราวระหว่างการอบรมวิชาชีพ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaoyuan City Government
ตี : 126
วันที่ : 2018/10/4
อัปเดต : 2018/10/4 下午 03:07:00

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพและลดภาระของครอบครัวระหว่างการฝึกอบรม ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เรียนรู้ทักษะการทำงานให้กลายเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ช่วยให้มีการจ้างงานที่มั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและครอบครัว


คู่สมรสชาวต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่ อยู่ในระหว่างการติดตามคู่สมรสเพื่อรอรับใบถิ่นที่อยู่ ผู้ที่มีใบถิ่นที่อยู่ถาวร หรือคู่สมรสชาวจีนที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพและมีเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน(หรือเทียบเท่า) 6 ปีและฝากไว้กับสถานเลี้ยงเด็กที่ถูกกฎหมายสามารถขอรับเงินอุดหนุนได้สูงสุดเดือนละ 5000 ดอลล่าร์ไต้หวัน และขอรับเงินอุตหนุนได้สูงสุดคนละ 15,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน


ระยะเวลาดำเนินการ:วันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2018ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 2018 ปิดรับสมัครเมื่อหมดงบประมาณรายปี หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ศูนย์บริการจัดหางานรัฐบาลเถาหยวนหรือติดต่อศูนย์จัดหางานเมืองเถาหยวน(03)3322101#8016

Was this information helpful? Yes    No