:::

Thời gian phục vụ thông dịch tại các Sở Y tế thành phố Đài Trung năm 2018

Xem xét thấy một số Cư dân mới sau khi sang Đài Loan, vẫn còn có trở ngại khi dùng tiếng Trung giao tiếp, Cục Y tế chính quyền thành phố Đài Trung cung cấp dịch vụ phiên dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản cho Cư dân mới tại 25 Sở Y tế các khu thành phố Đài Trung, hoan nghênh Cư dân mới có nhu cầu hãy tranh thủ sử dụng.
Thời gian phục vụ phiên dịch tại các Sở Y tế thành phố Đài Trung năm 2018 xin hãy tải xuống tại Phụ lục.

Danh sách đính kèm

  1. service timeDung lượng:155 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không