:::

เวลาให้บริการล่ามแปลภาษาของสถานีอนามัยแต่ละแห่งในเมืองไทจง ปี 2018

เพื่อความสะดวกของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งย้ายมาไต้หวันและมีอุปสรรคทางภาษา สถานีอนามัยเมืองไทจงจึงได้ให้บริการล่ามแปลภาษาด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการให้กำเนิดบุตร ขอเชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาใช้บริการกันอย่างเต็มที่
ดาวน์โหลดตารางเวลาให้บริการล่ามแปลภาษาของสถานีอนามัยเมืองไทจงปี 2018

รายการเอกสารแนบ

  1. service timeขนาดไฟล์:155 KB
Was this information helpful? Yes    No