:::

Thông tin hoạt động Trung tâm giáo dục gia đình huyện Bình Đông

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPingtung County Government
Lượt : 167
Ngày : 2018/9/21
Cập nhật : 2018/9/21 上午 11:00:00

Trung tâm Giáo dục Gia đình chính quyền huyện Bình Đông cung cấp các khóa học và hoạt động như giáo dục thiên chức cha mẹ và giáo dục hôn nhân, Khóa học đa nguyên như cha mẹ con cái cùng học tập…Hoan nghênh đến Website Trung tâm (http://ttc.familyedu.moe.gov.tw), Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100004299191296) hoặc gọi điện 089-341149 tra tìm, cũng có thể gọi đường dây tư vấn giáo dục gia đình 412-8185, thông qua làm bạn, lắng nghe và tư vấn, hỗ trợ bạn đối mặt với các vấn đề gia đình.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không