:::

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Tân Trúc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuHsinchu City Government
Lượt : 128
Ngày : 2018/9/21
Cập nhật : 2018/9/21 上午 11:00:00

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Tân Trúc đã cung cấp dịch vụ đa nguyên hóa và đường dây tư vấn giáo dục gia đình dành cho dân chúng, thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Hội đọc sách, đoàn thể tâm lý chung, giáo dục hôn nhân, tọa đàm giáo dục thiên chức làm cha mẹ, thúc đẩy giáo dục giới tính…hoan nghênh đến trang web chính thức của Trung tâm (http://dep-family.hccg.gov.tw/) hoặc gọi điện đến 03-5325885#9 để có được thông tin mới nhất.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không