:::

ข้อมูลศูนย์กิจกรรมเพื่อการศึกษาครอบครัวชนบทไถตง

ศูนย์กิจกรรมเพื่อการศึกษาครอบครัวชนบทไถตงให้บริการหลักสูตรและกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวและชีวิตสมรส หลักสูตรผู้ปกครองและเด็กเป็นต้น ขอเชิญผู้สนใจเข้าไปที่เว็บไซต์ (http://ttc.familyedu.moe.gov.tw) เฟสบุ๊ค(https://www.facebook.com/profile.php?id=100004299191296) หรือสอบถามได้ที่ 089-341149 หรือโทรไปที่สายด่วนให้คำปรึกษาครอบครัว 412-8185 เพื่อรับฟัง ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านครอบครัวกับคุณ

Was this information helpful? Yes    No