:::

Nghiêm cấm kỳ thị việc làm

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 496
Ngày : 2018/9/17
Cập nhật : 2018/9/17 上午 11:24:00

Theo quy định Mục 1 Điều 5 Luật dịch vụ việc làm : Để bảo đảm bình đẳng về cơ hội việc làm cho công dân, chủ tuyển dụng lao động không được lấy lý do chủng tộc, giai cấp, ngôn ngữ, tư tưởng, tôn giáo, đảng phái, nguyên quán, nơi sinh, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hôn nhân, dung mạo, ngũ quan, khuyết tật thể chất và tinh thần hoặc tư cách hội viên công đoàn trước đây… kỳ thị người tìm việc hoặc nhân viên tuyển dụng; Trường hợp pháp luật khác có quy định rõ, thì thực hiện theo quy định đó”.

Khi Cư dân mới tìm việc hoặc được tuyển dụng, nếu cho rằng chủ tuyển dụng lao động vi phạm quy định nghiêm cấm kỳ thị việc làm nói trên, có thể trình bày rõ sự việc (ví dụ tên và địa chỉ đơn vị sự nghiệp, tình hình bị phân biệt đối xử..), khiếu nại với Cơ quan chủ quản hành chính của người lao động tại nơi làm việc (Sở Cục lao động hoặc xã hội chính quyền thành phố trực thuộc trung ương, huyện thị) để bảo vệ quyền lợi.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không