:::

Đường dây khiếu nại tư vấn người lao động 1955

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Đường dây khiếu nại tư vấn người lao động 1955
Đường dây khiếu nại tư vấn người lao động 1955
Lượt : 2410
Ngày : 2018/9/17
Cập nhật : 2018/9/17 上午 11:23:00

Bộ Lao động “Đường dây khiếu nại tư vấn người lao động 1955” cung cấp quầy tư vấn pháp lệnh lao động và khiếu nại quyền lợi với số duy nhất dành cho cả lao động trong nước nước ngoài , chủ thuê và cộng đồng xã hội phục vụ 24 tiếng bằng hai thứ tiếng (bao gồm tiếng Trung, Thái lan, Indonexia, Việt Nam và tiếng Anh), đồng thời sau khi thụ lý vụ việc, giữ bảo mật theo quy định liên quan như Luật trình tự hành chính…

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không