:::

ห้ามเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 405
วันที่ : 2018/9/17
อัปเดต : 2018/9/17 上午 11:21:00

พระราชบัญญัติการจ้างงานข้อที่ 5 วรรค 1 ระบุไว้ว่า :“ห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครงานไม่ว่าจะด้วยเชื้อชาติ ยศถาบรรดาศักดิ์ ภาษา ความคิด ศาสนา พรรคการเมือง สถานที่เกิด เพศ เพศสภาพ อายุ สถานะสมรส หน้าตา รูปร่าง ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจและเคยเป็นสมาชิกสหภาพใด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอื่นเท่านั้น”

หากผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กำลังหางานหรือกำลังเข้าทำงานพบว่านายจ้างฝ่าฝืนข้อกำหนดเนื่องด้วยเหตุที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถอธิบายรายละเอียด (เช่นชื่อหน่วยงานและที่อยู่ สถานการณ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นต้น)ให้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้นๆ (สำนักงานกิจการแรงงานของเมือง เขตหรือชนบท) เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง

Was this information helpful? Yes    No