:::

สายด่วนร้องเรียนและขอรับคำปรึกษาสำหรับแรงงาน 1955

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
สายด่วนร้องเรียนและขอรับคำปรึกษาสำหรับแรงงาน 1955
สายด่วนร้องเรียนและขอรับคำปรึกษาสำหรับแรงงาน 1955
ตี : 393
วันที่ : 2018/9/17
อัปเดต : 2018/9/17 上午 11:20:00

“สายด่วนให้คำปรึกษาและร้องเรียนเพื่อแรงงาน 1955” ของกระทรวงแรงงานให้บริการสายด่วน 24 ชั่วโมงสองภาษาให้แก่แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป (ด้วยภาษาจีน ไทย อินโดนีเซีย เวียดนามและอังกฤษ)เพื่อให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแรงงาน เมื่อรับเรื่องแล้วก็จะดำเนินการให้ตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเก็บข้อมูลของผู้ที่มารับคำปรึกษาไว้เป็นความลับ

Was this information helpful? Yes    No