:::

“ပညာရေးကဏ္ဍ” ဘာသာစကားကွာခြားမှုကို ကျော်လွှား၍ တရုတ်စာကို လွယ်ကူစွာ သင်ယူကြပါစို့။

“ပညာရေးကဏ္ဍ” ဘာသာစကားကွာခြားမှုကို ကျော်လွှား၍ တရုတ်စာကို လွယ်ကူစွာ သင်ယူကြပါစို့။
“ပညာရေးကဏ္ဍ” ဘာသာစကားကွာခြားမှုကို ကျော်လွှား၍ တရုတ်စာကို လွယ်ကူစွာ သင်ယူကြပါစို့။
Hit : 215
Date : 2018/9/10
Updated : 2018/9/10 下午 05:52:00

ဘာသာစကား
ကွာခြားမှုကြောင့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိသောကြောင့် မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးသည် တရုတ်စာသင်တန်းများဖွင့်ခြင်း၊ တရုတ်စာသင်ညွှန်းများ ရေးသားခြင်း အစရှိသောကူညီမှုနှင့်အရင်း
အမြစ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤနည်းဖြင့် နိုင်ငံ
သားသစ်များအား တရုတ်စာကို လွယ်ကူစွာသင်ယူ၊ ပြောကြားနိုင်ပြီး ထိုင်ဝမ်တွင် နေသားကျစေခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကွာခြားမှုကို လျှော့
နည်းစေသည်။

မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးတွင် တရုတ်စာ တတ်မြောက်ရေးသင်
တန်းများ ဖွင့်လှစ်သည်။

မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးသည် နှစ်စဉ်၏မတ်ချ်လနှင့်စက်တင်
ဘာလတို့တွင် တရုတ်စာတတ်မြောက်ရေးသင်တန်း (သို့) အရွယ်
ရောက်ပြီးသူများ၏အခြေခံပညာဆွေးနွေးပွဲများကို ဖွင့်လှစ်၊ ပြုလုပ်
ပြီး သင်တန်းတွင်တရုတ်စာသင်ကြားခြင်းနှင့်ထိုင်ဝမ်၏ယဉ်ကျေးမှု
ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ အစားအစာ၊ ရိုးရာပွဲသဘင်တို့ကို အဓိကထား
သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များအား တရုတ်စာတတ်
မြောက်ရေးနှင့်ထိုင်ဝမ်ယဉ်ကျေးမှုသိရှိနားလည်မှုတို့တွင် ကူညီ
ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်တန်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်သတင်းများကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “ပညာရေးနှင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းနှင့်သင်ကြား
ရေးပစ္စည်းများ-သင်တန်းဖွင့်သတင်းများ”
တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်
သည်။ သို့မဟုတ် မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရ၏ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနများ
တွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ စာတတ်
မြောက်ရေးသင်ရိုးသင်ညွှန်းပစ္စည်း” များကို (ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နန်၊ အင်ဒိုနီးရှားအစရှိသော ဘာသာများကို တရုတ်စာနှင့်တွဲဖက်၍ နှစ်ဘာသာသင်ရိုးသင်ညွှန်းစာအုပ်များ) ကို ပုံနှိပ်ရေးသားသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံသားသစ်များအား တရုတ်စာ
သင်ကြားရာတွင် စနစ်တကျသင်ယူနိုင်ရန် တရုတ်စာ၏ပြော၊ ရေး၊ ဖတ်၊ နားထောင်၊ တွက်ချက်သောအရည်အချင်းနှင့်ထိုင်ဝမ်တွင်နေ
သားကျရေး အခြေခံပြည်သူ့နီတိကြွယ်ဝသောရာသက်ပန်သင်ယူ
သူများ မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ စာ
တတ်မြောက်ရေးသင်ညွှန်းစာအုပ်ကို အထူးစီစဉ်ရေးသားခဲ့သည်။
စာအုပ်မှာ ၁ မှ ၆ အထိ ခြောက်အုပ်ရှိပြီး နိုင်ငံသားသစ်များ ဖတ်ရာ
တွင် အဆင်ပြေစေရန် စာအုပ်ကို တရုတ်အင်ဒိုနီးရှား၊ တရုတ်ဗီ
ယက်နန်၊ တရုတ်ထိုင်း၊ တရုတ်ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်ဖိလစ်ပိုင်(အ
င်္ဂလိပ်) အစရှိသည်ဖြင့် ဘာသာစကားနှစ်မျိုးတွဲသင်ညွှန်းစာအုပ်များ
အဖြစ် စီမံထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာသင်ညွှန်းစာအုပ်များကို ပညာ
ရေးဝန်ကြီးဌာန ရာသက်ပန်ပညာရေးဌာနခွဲဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်
ဒေါင်း
လော့ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

“ကမ္ဘာ့တရုတ်စာဝက်ဘ်ဆိုက်” သည် တရုတ်စာသင်ယူရာတွင် လျင်
မြန်လွယ်ကူစေသည်။

တရုတ်စာကို သင်ယူလိုသောလူဦးရေတိုးများလာသည့်အပြင် တရုတ်စာဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်ကြားရေးသည် ခေတ်စားလာသောသင်
ကြားမှုနည်းလမ်းသစ်ဖြစ်လာခြင်းကြောင့် ရေခြားမြေခြားတရုတ်
ရေးရာကော်မရှင်သည် “ကမ္ဘာ့တရုတ်စာဝက်ဘ်ဆိုက်”
(https://www.huayuworld.org) ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဤဝက်
ဘ်ဆိုက်တွင် ကြွယ်ဝသောတရုတ်စာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသင်ကြားရေး
ပစ္စည်းများ၊ သင်တန်း၊ ဗွီဒီယို၊ ဂိမ်းအစရှိသော သင်ကြားရေးအရင်း
အမြစ်များ ရှိသည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သော အင်ဒိုနီး
ရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နန်၊ မြန်မာနှင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံများအတွက် ၎င်းတို့
၏ဗားရှင်းဖြစ်သော ဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်ညွှန်းစာအုပ်များ စီစဉ်ထားခြင်း
ဖြင့် တရုတ်စာကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး သင်ယူနိုင်သည်။

“ကမ္ဘာ့တရုတ်စာဝက်ဘ်ဆိုက်” တွင် တရုတ်စာသင်ကြားရေး
အရင်းအမြစ်အပြင် ထိုင်ဝမ်ဘာသာစကား၊ Hakka စကား၊ ထိုင်ဝမ်
ရှိရှေးတိုင်းရင်းသားများ၏ဘာသာစကားများ အစရှိသောဘာသာစ
ကားအမျိုးမျိုးကို သတ်ပုံစာလုံးပေါင်းသင်ကြားရေး၊ ကာတွန်းဖြင့်အ
ကြောင်းအရာအလိုက် သင်ကြားခြင်း၊ ထိုင်ဝမ်ကလေးတေးကဗျာ၊ ထိုင်ဝမ်ဘာသာစကား စကားပုံများ၊ အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးပစ္စည်း
အစရှိသည်များ ပါဝင်သောဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်ကြားရေးပစ္စည်းအရင်း
အမြစ်များကို စုံစုံလင်လင်စုဆောင်းပေးထားသည်။ စုံလင်ပြီးပျော်
စရာကောင်းသော သင်ယူမှုပုံစံဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များကို ထိုင်ဝမ်၏
မိခင်ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုကို ပို၍သိရှိနားလည်စေမည်။

ရှင်းပေမြို့နှင့်ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရတို့သည် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သင်ကြားရေးပစ္စည်းများကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ
သည်။

ရှင်းပေမြို့အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “ဘက်စုံယဉ်ကျေး
မှုပညာရင်းမြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်” တွင် နိုင်ငံသားသစ်များ၏အခြေခံသင်
ယူခြင်းသင်ကြားရေးပစ္စည်းများနှင့်တရုတ်စာဝေါဟာရလေ့ကျင့်
ရေးသားခြင်း ဒေတာဘေ့စ်ထားရှိပြီး နိုင်ငံသားသစ်များကို အွန်လိုင်း
တွင်ပင် အသံထွက်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ဝေါဟာရများကို လေ့ကျင့်ရေး
သားနိုင်စေသည်။ သက်ဆိုင်ရာသင်ကြားရေးပစ္စည်းများကို “ဘက်စုံ
ယဉ်ကျေးမှုပညာရင်းမြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်-အကြောင်းအရာသီးသန့်
ကဏ္ဍ”
တွင် ဒေါင်းလော့နိုင်သည်။

ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံသားသစ်
များ၏ သင်ယူခြင်းဆိုင်ရာသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို အငယ်
တန်း၊ အလတ်တန်းနှင့်အကြီးတန်းဟူ၍ ၃ အုပ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထား
သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏အခြေခံပညာရေးတန်း သို့မဟုတ်
နိုင်ငံသားသစ်များ မိမိဘာသာလေ့လာနိုင်စေရန် စာအုပ်တွင် နေ့စဉ်
သုံးစကားများပါဝင်ရေးသားထားပြီး နိုင်ငံသားသစ်များကို တရုတ်စာ
တတ်မြောက်ရေးနှင့်နေသားကျစေရေးတို့တွင် ကူညီထောက်ပံ့ပေး
သည်။ သက်ဆိုင်ရာသင်ကြားရေးပစ္စည်းများကို ကောင်းရှုံမြို့အစိုး
ရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဒေါင်းလော့နိုင်သည်။

နိုင်ငံသားသစ်များအနေဖြင့် တရုတ်စာကို သင်ကြားလိုလျှင် မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးမှ ဖွင့်လှစ်သော တရုတ်စာတတ်မြောက်
ရေးသင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်သည့်အပြင် မိသားစုစောင့်ရှောက်
နေရသော(သို့) အလုပ်လုပ်နေသော နိုင်ငံသားသစ်များဆိုလျှင် အွန်
လိုင်းမှမိမိဘာသာသင်ယူလေ့လာနိုင်ရန် ကြွယ်ဝပေါများသော အွန်
လိုင်းဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်ကြားရေးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များအား ဘာသာစကားကွာခြားမှုအခက်အခဲကို လျှော့
နည်းစေ၍ ထိုင်ဝမ်တွင် နေသားကျစေမည်။

ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။ ။

ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန-အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ
၏ နောက်ဆက်တွဲကျောင်းနှင့်အခြေခံပညာရေး

ထိုင်ပေမြို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူသစ်များ၏သီးသန့်ကဏ္ဍ-ပြောင်း
ရွေ့နေထိုင်သူသစ်များ၏သင်တန်းများ

Was this information helpful? Yes    No