:::

[หัวข้อการศึกษา]ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านภาษา เรียนภาษาจีนได้อย่างง่ายๆสบายๆ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
[หัวข้อการศึกษา]ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านภาษา เรียนภาษาจีนได้อย่างง่ายๆสบายๆ
[หัวข้อการศึกษา]ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านภาษา เรียนภาษาจีนได้อย่างง่ายๆสบายๆ
ตี : 166
วันที่ : 2018/9/10
อัปเดต : 2018/9/10 下午 04:01:00

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มาไต้หวันมักพบกับอุปสรรคด้านการสื่อสาร รัฐบาลแต่ละแห่งจึงได้ให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น เปิดหลักสูตรการอ่านภาษาจีน จัดทำสื่อการเรียนการสอน ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เรียนภาษาจีนอย่างง่ายๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในไต้หวันและเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม


รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างก็เปิดหลักสูตรการอ่านภาษาจีนขึ้น
รัฐบาลท้องถิ่นเมืองต่างๆได้เปิดหลักสูตรการอ่านภาษาจีนหรือหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ โดยมีการจัดหลักสูตรขึ้นทุกเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี เนื้อหาหลักสูตรเป็นการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไต้หวันทั้งอาหารการกิน เทศกาลต่างๆเป็นต้น ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมของไต้หวันและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาจีน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ “การศึกษาและการเรียนรู้-หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน-ข้อมูลหลักสูตร” หรือติดต่อสำนักงานการศึกษาของแต่ละท้องถิ่น


กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุง “สื่อการอ่านพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่” (สื่อการเรียนการสอนสองภาษาทั้งภาษาไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย)
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้สามารถเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดคำนวณภาษาจีนอย่างเป็นระบบและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นประชากรที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดทำสื่อการเรียนพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ขึ้น สื่อการเรียนนี้มีตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 6 อีกทั้งยังได้จัดทำเป็นสองภาษาทั้งจีนอินโดนีเซีย จีนเวียดนาม จีนไทย จีนกัมพูชา และจีนฟิลิปปินส์(อังกฤษ) หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมการศึกษาตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ


“เว็บไซต์ภาษาจีนรอบโลก” เรียนรู้ภาษาจีนไร้พรมแดน
สืบเนื่องจากการเรียนภาษาจีนดิจิตอลกลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ มีผู้คนที่ต้องการเรียนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆ คณะกรรมการกิจการจีนในต่างประเทศจึงได้จัดทำ “เว็บไซต์ภาษาจีนรอบโลก” ขึ้น(https://www.huayuworld.org) เว็บไซต์นี้มีสื่อการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตร วิดีทัศน์ เกมส์ต่างๆ อีกทั้งยังมีสื่อดิจิตอลสำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ให้การศึกษาไร้ข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากสื่อการเรียนภาษาจีนแล้ว “เว็บไซต์ภาษาจีนรอบโลก” ยังได้รวบรวมสื่อดิจิตอลภาษาไต้หวัน ภาษาแคะ และภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองเป็นต้น สื่อการเรียนการสอนมีทั้งสื่อการเรียนพินอิน สื่อภาพเคลื่อนไหวในหัวข้อต่างๆ เพลงเด็กของไต้หวัน คำพังเพยภาษาไต้หวัน เป็นต้น ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้ภาษาแม่ของไต้หวันผ่านสื่อที่มีความหลากหลายและสนุกสนาน


เมืองซินเป่ยและเมืองเกาสงจัดทำสื่อการเรียนการสอนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
สำนักงานการศึกษาเมืองซินเป่ยได้จัดทำ “เว็บไซต์การศึกษาหลากวัฒนธรรม” เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลด้านการศึกษา สื่อการเรียนการสอนพื้นฐานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และสื่อการเรียนรู้ด้านการเขียนภาษาจีน ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานสามารถเรียนรู้การอ่านและเขียนออนไลน์ หากต้องการดูสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ เครือข่ายทรัพยากรการศึกษาหลากวัฒนธรรม-หัวข้อหลัก

สำนักงานการศึกษาเมืองเกาสงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นต้น กลาง และสูงทั้งสิ้น 3 เล่ม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่หรือให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ใช้ศึกษาด้วยตนเอง สอนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้ภาษาจีนและปรับตัวให้คุ้นชินกับวิถีชีวิตในไต้หวัน หากต้องการดาวน์โหลดบทเรียนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปที่ สำนักงานการศึกษาเมืองเกาสง


หากต้องการเรียนรู้ภาษาจีน นอกจากสามารถไปเรียนได้ที่หลักสูตรต่างๆของรัฐบาลท้องถิ่นแล้วหน่วยงานต่างๆยังมีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ต่างๆ ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาที่ว่างจากการดูแลครอบครัวหรือทำงาน เพื่อลดอุปสรรคทางภาษา ช่วยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิตในไต้หวันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น


ที่มาของข้อมูล:
สำนักงานการศึกษารัฐบาลเมืองเกาสง-โรงเรียนเสริมวิชาและการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่

โซนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองซินเป่ย-หลักสูตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

Was this information helpful? Yes    No