:::

មន្ទីរវប្បធម៌សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងថៅយាន់នឹងបើកទ្វារ!

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaoyuan City Government
មន្ទីរវប្បធម៌សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងថៅយាន់នឹងបើកទ្វារ!
មន្ទីរវប្បធម៌សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងថៅយាន់នឹងបើកទ្វារ!
ចុចមើល : 165
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/29
ថ្ងៃខែថ : 2018/8/29 上午 10:16:00

មន្ទីរវប្បធម៌សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងថៅយាន់នឹងចាប់ផ្តើមបើកទ្វារជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី26 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2018 យើងនឹងចាត់ចែងបុគ្គលិកឯកទេសមកពីមន្ទីរកិច្ចការស៊ីវិល សង្គម ការងារ អប់រំ សុខាភិបាលជាដើម ស្ថានីយផ្តល់សេវានៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក៏នឹងចាត់ចែងបុគ្គលិកមកផ្តល់សេវាកម្ម។

ក្រៅពីនេះ ក៏រៀបចំបន្ទប់បួងសួងសាសនាអ៊ីស្លាម មជ្ឈ
មណ្ឌលពលករអន្តោប្រវេសន៍ បន្ទប់ពិគ្រោះយោបល់ខាងច្បាប់ ហើយមានបន្ទប់ផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌「HOUSE135」 យើងចាំលោកអ្នកមកចូលរួម!


អាស័យដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ135 ផ្លូវFUXING ខណ្ឌថៅយាន់ ក្រុងថៅយាន់

លេខទូរស័ព្ទ ៖ 0800-019780

ម៉ោងផ្តល់សេវា ៖ 8:00-17:00 (នៅថ្ងៃចន្ទនិងថ្ងៃសំរាកនឹងបិទទ្វារ)

Was this information helpful? Yes    No