:::

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးအာမခံဌာန၏ “ဆေးခန်းပြပြီး ဆေးယူခြင်းဆိုင်ရာ စနစ်သစ်” စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါပြီ။

Label
LocationTaiwan
ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးအာမခံဌာန၏ “ဆေးခန်းပြပြီး ဆေးယူခြင်းဆိုင်ရာ စနစ်သစ်” စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါပြီ။
ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးအာမခံဌာန၏ “ဆေးခန်းပြပြီး ဆေးယူခြင်းဆိုင်ရာ စနစ်သစ်” စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါပြီ။
Hit : 169
Date : 2018/8/29
Updated : 2018/8/29 上午 10:14:00

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးအာ
မခံဌာနသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇/၆/၁ ရက်မှစ၍ “ဆေး
ခန်းပြပြီး ဆေးယူခြင်းဆိုင်ရာ စနစ်သစ်” ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

‧ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်မပါလျှင်။ ။ ဆေးခန်းပြ
ချိန်တွင် ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်မယူခဲ့ပါက ဤတစ်
ကြိမ်တွင် သာမန်ဆေးညွှန်းကိုသာ ပေးနိုင်ပြီး နာတာ
ရှည်ရောဂါဆိုလျှင် ဆေးကိုအများဆုံး ရက် ၃၀ သာ
ယူ၍ရမည်။

‧ကြာရှည်ရောဂါဆေးများပျောက်သွားခြင်း (သို့) ပျက်
စီးခြင်း။ ။ မူရင်းဆေးဖြတ်ပိုင်းကို ပြနိုင်လျှင် ဆေးဖိုးကို ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်ဖြင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆရာ
ဝန်ထပ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ထိုကုန်ကျစရိတ်ကို လူနာ
ကိုယ်တိုင်ကုန်ကျရမည် ဖြစ်သည်။

‧ဆေးရုံတက်လျှင် ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ် ပေါင်အပ်ရ
မည့်စနစ်။ ။ ဆေးရုံတက်လျှင် ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ် ပေါင်အပ်ရမည်ဆိုသော မူလကသတ်မှတ်ချက်ကို ယခု
တော့ စစ်ဆေးပြီးပြန်ပေးပါပြီ။ ပေါင်အပ်ရန် မလိုတော့
ပါ။

‧ဆရာဝန်၏ကျွမ်းကျင်မှုအရ ရောဂါကို ထိန်းသိမ်း
နိုင်သည့်အခြေအနေအောက်တွင် အခြားသူမှ အစား
ထိုး ဆေးယူပေးခြင်း။ ။ အုပ်ထိန်းခံသူ (သို့) အစား
ကြေညာသူနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်ရောဂါသည်များ ထပ်မံ
တိုးများခဲ့သည်။

Attachment List

  1. DMFile size:290 KB
Was this information helpful? Yes    No