:::

Sở bảo hiểm Y tế Bộ Phúc lợi Y tế thực hiện “thay đổi mới về khám bệnh nhận thuốc”

nhãn
vị tríTaiwan
Sở bảo hiểm Y tế Bộ Phúc lợi Y tế thực hiện “thay đổi mới về khám bệnh nhận thuốc”
Sở bảo hiểm Y tế Bộ Phúc lợi Y tế thực hiện “thay đổi mới về khám bệnh nhận thuốc”
Lượt : 160
Ngày : 2018/8/29
Cập nhật : 2018/8/29 上午 09:57:00

Sở Bảo hiểm Y tế Bộ Phúc lợi Y tế thông báo bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 thực hiện “Thay đổi mới về khám chữa bệnh nhận thuốc”

‧Không mang theo thẻ bảo hiểm y tế: Lần khám bệnh không mang theo thẻ bảo hiểm y tế, kê đơn thuốc thông thường, bệnh mãn tính tối đa lĩnh 30 ngày thuốc.

‧Mất hoặc hỏng thuốc bệnh mãn tính: Vốn xuất trình bản cam kết có thể hưởng chi trả của bảo hiểm y tế, đổi thành chi phí điều trị tái khá cần tự chi trả.

‧Quy định nằm viện giữ thẻ bảo hiểm Y tế: quy định nằm viện cần giữ thẻ bảo hiểm y tế ban đầu, đổi thành hoàn trả lại sau khi kiểm tra xác nhận xong, không cần giữ thẻ.

‧Trong điều kiện bác sỹ phán đoán chuyên nghiệp có thể kiểm soát bệnh tình, có thể nhờ người khác lĩnh thuốc hộ: Bổ sung thêm người được giám hộ hoặc người hỗ trợ thông báo hoặc người mắc bệnh mất trí.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:290 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không