:::

นิทรรศการพิเศษ “การสมรสย้ายถิ่นฐานในไต้หวัน” ณ หอสมุดแห่งชาติเมืองไถจง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNational Library of Public Information
นิทรรศการพิเศษ “การสมรสย้ายถิ่นฐานในไต้หวัน” ณ หอสมุดแห่งชาติเมืองไถจง
นิทรรศการพิเศษ “การสมรสย้ายถิ่นฐานในไต้หวัน” ณ หอสมุดแห่งชาติเมืองไถจง
ตี : 175
วันที่ : 2018/8/29
อัปเดต : 2018/8/29 上午 09:47:00

สำนักหอสมุดกลางแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมการจัดนิทรรศการพิเศษหัวข้อ “โลกาภิวัตน์ใต้หลังคาเดียวกัน-การสมรสย้ายถิ่นฐานในไต้หวัน” นิทรรศการนี้ทำให้เราได้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และการปรับตัวให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตในไต้หวัน


ช่วงเวลาจัดแสดง:วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2018 ทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 9:00-21:00น.,วันอาทิตย์เวลา 9:00-17:00น.

สถานที่:ชั้น 3 สำนักหอสมุดกลางแห่งชาติ

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:322 KB
Was this information helpful? Yes    No