:::

ကျန်းမာရေးအာမခံမရှိသော နိုင်ငံသားသစ်မေမေများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကြေးများ လျှောက်လို့မရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။

Hit : 612
Date : 2018/8/3
Updated : 2018/8/3 下午 12:00:00

နိုင်ငံသားသစ်များ ထိုင်ဝမ်သို့ဝင်ရောက်လာပြီး အ
လုပ်ဝင်ပါက အလုပ်ဝင်ဝင်ပြီးပြီးခြင်း အလုပ်ရှင်မှ ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ် ဝင်ပေးခြင်းမှလွဲ၍ ကျန်သည့်
သူများမှာ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ်ရရှိပြီး ၆ လပြည့်ပြီး
နောက်မှ ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်တွင် ပါဝင်နိုင်သည်။
သို့သော် နိုင်ငံသားသစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့်ကလေး
၏ ကျန်းမာရေးကို အာမခံမှုရှိစေရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်
ပြီး ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်မဝင်ရသေးသောနိုင်ငံသား
သစ်များအနေဖြင့် အမျိုးသားသည် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားဖြစ်
ခဲ့ပါက ၎င်း၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခ
ကို အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့ပေး
သွားမည်။ နိုင်ငံသားသစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအနေ
ဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ၁၀
ကြိမ်၊ နှုန်းလွန်အသံလှိုင်း(ultrasound)စစ်ဆေးခြင်း
တစ်ကြိမ်၊ ရောဂါဖြစ်ပွားစေသော ကွင်းဆက်ပုံ ပိုးမျိုး B
(streptococcus B)စစ်ဆေးမှုတစ်ကြိမ်နှင့် ကျန်းမာရေး
ပညာပေးလမ်းညွှန်မှုနှစ်ကြိမ် အစရှိသည်တို့ကို ပြုလုပ်
ခွင့် ရရှိမည်။

ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်မဝင်ရသေးသော၊ ကိုယ်ဝန်
ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း
ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်တင်လိုသော နိုင်ငံသားသစ်မိခင်
များသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို ယူဆောင်ပြီး မိမိနေထိုင်ရာဒေသရှိကျန်းမာရေးဆေးခန်းများတွင် သွား
ရောက်လျှောက်တင်နိုင်သည်။

၁။ အိမ်ထောင်စုဇယားမူရင်း

၂။ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (သို့) ခရီးသွားခွင့်ရကဒ်မူရင်း အစရှိသော သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းများ

Was this information helpful? Yes    No