:::

ได้ข่าวว่าคุณแม่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ไม่มีประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนการตรวจครรภ์ได้?

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 625
วันที่ : 2018/8/3
อัปเดต : 2018/8/3 上午 11:35:00

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เป็นลูกจ้างเมื่อมาถึงไต้หวันแล้วก็จะต้องเข้าร่วมประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อื่นจะต้องมีเอกสารพำนักเกิน 6 เดือนขึ้นไปจึงจะเข้าประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เพื่อความปลอดภัยของสตรีมีครรภ์และลูก คู่สมรสที่ถือสัญชาติไต้หวันสามารถขอรับเงินอุดหนุนการตรวจครรภ์จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติให้คุณแม่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ทั้งสิ้น 10 ครั้ง,ตรวจอัลตราซาวด์ 1 ครั้ง,ตรวจคัดกรองเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบี 1 ครั้งและรับคำแนะนำด้านสุขภาพ 2 ครั้ง

ขอเชิญคุณแม่ที่ไม่ได้เข้าร่วมประกันสุขภาพถ้วนหน้าและต้องการรับเงินอุดหนุนการตรวจครรภ์ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสถานีอนามัยท้องถิ่น:
1 ต้นฉบับทะเบียนบ้าน1ฉบับ
2.ต้นฉบับเอกสารพำนักหรือหนังสือเดินทาง

Was this information helpful? Yes    No