:::

บริการนำเที่ยวหลากหลายภาษา เพื่อสัมผัสความงามของวัฒนธรรมไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 150
วันที่ : 2018/7/26
อัปเดต : 2018/7/26 上午 09:30:00

นโยบายมุ่งลงใต้ของรัฐบาลทำให้มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ต่างๆจึงได้จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวและบริการนำเที่ยวขึ้น เพื่อให้บริการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จากนานาประเทศได้เห็นถึงความงามและศิลปะวัฒนธรรมของไต้หวันเพิ่มมากขึ้น รีบใช้เวลาช่วงวันหยุดฤดูร้อน มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆกันดีกว่า


บริการนำเที่ยวหลากหลายภาษา เพื่อความเสมอภาคทางวัฒนธรรม
ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา กระทรวงวัฒนธรรมได้เลือกให้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน พิพิธภัณฑ์ศิลปะไต้หวัน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวันและพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไต้หวันทั้งสิ้น 4 แห่งเปิดบริการนำเที่ยวด้วยภาษาจีน ภาษาแคะ ภาษาชนเผ่าและภาษามือเป็นต้น

เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ พิพิธภัณฑ์กู้กงไทเปและพิพิธภัณฑ์กู้กงทางใต้จึงได้จัดให้มีบริการนำเที่ยวด้วยภาษาเวียดนาม ไทย เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ในปี 2018 พิพิธภัณฑ์โบราณสถานตั้นสุ่ยแห่งชาติเมืองซินเป่ยก็ยังได้พัฒนาให้มีการนำเที่ยวเคลื่อนที่ด้วย Beacon เป็นภาษาเวียดนามเป็นแห่งแรก เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามได้เที่ยวชมผ่านภาษาแม่ที่คุ้นเคย ให้เข้าใจในธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมของตั้นสุ่ยมากขึ้น ขอเชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวมาเข้าชมเมืองหงเหมาได้ฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนตุลาคมปี 2018 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่ เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์โบราณสถานตั้นสุ่ย เมืองซินเป่ยที่ “เพื่อนใหม่เที่ยวเมืองหงเหมา”


พิพิธภัณฑ์เปิดตัวทูตให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันตั้งอยู่ภายในสวนสันติภาพ 228 ณ กรุงไทเป ซึ่งทุกวันหยุดสุดสัปดาห์มักมีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และเพื่อนๆแรงงานมาพบปะสังสรรค์กันที่นี่ จึงได้เปิดรับ “ทูตให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ขึ้นในปี 2014 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย โดยมีการจัดอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆให้ทูตได้ให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ด้วยภาษาแม่ ลดช่องว่างระหว่างผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และแรงงานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์เปิดให้ลงชื่อใช้บริการนำเที่ยวได้ฟรีตามรอบที่กำหนด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ “ส่วนบริการนำเที่ยวหลากหลายภาษาในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน”

นอกจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันจะมีบริการนำเที่ยวแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทเปก็มีการเร่งฝึกอบรมทูตให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ใช้ความสามารถด้านภาษา ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รู้จักกับวัฒนธรรมไต้หวัน ขณะนี้ก็มีบริการนำเที่ยวด้วยภาษาอินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และเมียนมาร์ ขอเชิญสำรองได้ที่เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทเป


รัฐบาลมีการจัดทำคู่มือท่องเที่ยว เพื่อให้บริการอย่างเป็นกันเอง
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ “สาธารณรัฐจีนหนึ่งขีด” มีเนื้อหาแนะนำการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของไต้หวันทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ประชากร ศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ด้วยภาษาไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเป็นต้น ให้นักเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวันครั้งแรกเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมของไต้หวัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ โครงการนี้ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และรัฐบาลเมืองจีหลงและไทจงเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ อีกทั้งยังมีการทำคู่มือการท่องเที่ยวเป็นภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟรีอีกด้วย


บริการ APP หลายภาษา “QTaiwan”
สมาคมพัฒนแรงงานต่างด้าวไต้หวันได้จัดทำ APP 「QTaiwan」ขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของไต้หวันเป็นภาษาเวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย อังกฤษ และจีนเป็นต้น APP 「QTaiwan」 มีวีดีโอเสียงแนะนำโรงละครไทจง ห้างสรรพสินค้าหลินไถหนาน ศูนย์ศิลปะเดอะเพียร์ 2 (The Pier-2 Art Center)เป็นต้น ให้นักท่องเที่ยวและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รู้จักไต้หวันและเห็นความงามของไต้หวันเพิ่มมากขึ้น APP นี้รองรับทั้งระบบ iOS และระบบ Android ดูวิธีการดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ที่ APP「QTaiwan」เพื่อแรงงานและนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


รัฐบาลจัดทำเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว พาคุณท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
รัฐบาลเมืองต่างๆได้จัดทำเว็บไซต์ท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ทั้งจุดเด่นทางวัฒนธรรม เส้นทางคมนาคม โปรโมชั่นต่างๆเป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์การท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้นอกจากจะมีภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีแล้วก็ยังมีการเพิ่มภาษาเวียดนาม ไทย อินโดนีเซียเป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถใช้ภาษาแม่ในการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของสถานที่ต่างๆ หากต้องการทราบข้อมูลในเว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม

ไต้หวันที่วิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามอีกทั้งยังมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก ตามสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวต่างก็มีบริการหลากหลายภาษา ให้นักท่องเที่ยวและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นถึงความงามของไต้หวันด้วยภาษาแม่ที่คุ้นเคย


ที่มาของข้อมูล:
กระทรวงวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์โบราณสถานตั้นสุ่ยเมืองซินเป่ย
ทูตให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-กระทรวงวัฒนธรรม
สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ-กระทรวงการต่างประเทศ

Was this information helpful? Yes    No