:::

ကျားရိမြို့နယ် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူရေးစင်တာ

Label
Location
Hit : 75
Date : 2018/7/20
Updated : 2018/7/20 上午 09:17:00

ကျားရိမြို့နယ်အစိုးရသည် မိမိမြို့နယ်၏ အရွယ်
ရောက်ပြီးသူများ၏ပညာရေး၊ ရာသက်ပန်သင်ယူမှုကို အားပေးသည့်အနေဖြင့်လည်းကောင်း သင်ယူမှုအခွင့်အ
ရေးများစေရန်လည်းကောင်း နိုင်ငံသားများ၏အဆင့်အ
တန်းကို မြှင့်တင်ရန်လည်းကောင်း ထိုမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ
သားသစ်များကို ဘက်စုံသင်ယူရေးတွင် ပါဝင်သင်ယူပြီး ၎င်းတို့၏လူနေမှုစွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်
မြတ်သောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တည်စေရန် အရွယ်ရောက်
ပြီးသူများ၏ပညာရေးနှင့်နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူရေး
စင်တာကို အထူးတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။


ကျားရိမြို့နယ် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူရေးစင်တာ(ပိ
ထန်မူလတန်းကျောင်း)

ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ။ https://immi.cyhg.gov.tw/

ဖုန်း။ ။ (05)3652001

Was this information helpful? Yes    No