:::

မြောင်လိမြို့နယ် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူရေးစင်တာ

Label
Location
Hit : 77
Date : 2018/7/20
Updated : 2018/7/20 上午 09:17:00

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြောင်လိမြို့နယ်ရှိ
ဟိုင်ပေါင်မူလတန်းကျောင်း၊ ဝူကူမူလတန်းကျောင်းနှင့်
ကျူနန်မူလတန်းကျောင်းတို့တွင် “နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူရေးစင်တာ” တည်ထောင်နိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုး၍ မိ
သားစုပညာရေး၊ ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှု၊ အတတ်ပညာ၊ လူ
မှုအနုပညာ၊ စွမ်းရည်ပျိုးထောင်ခြင်း၊ အစိုးရပေါ်လစီများ လှုံ့ဆော်ခြင်း အစရှိသော သင်တန်းများကို စီစဉ်ပေးထား
ပြီး နိုင်ငံသားသစ်နှင့်မိသားစုဝင်များ အတူတကွ လာ
ရောက်သင်ယူခြင်းဖြင့် မိသားစုသံယောဇဉ် ပို၍သင့်မြတ်
စေရန် မျှော်လင့်သည်။

မြောင်လိမြို့နယ်သည် နိုင်ငံသားသစ်များ တရုတ်
စာအပေါ် ရေး၊ ဖတ်၊ ပြော၊ နားထောင်စွမ်းရည် လိုအပ်
ချက်အရ သင်တန်းတွင် ကလေးထိန်းပေးသော ဝန်
ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သားသမီး
ဘယ်မှာထားရမှန်းမသိသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေး
သည်။

မြောင်လိမြို့နယ်အစိုးရသည် နှစ်စဉ် “မူလတန်း၊ အလယ်တန်းပညာရေးကို မိမိဘာသာလေ့လာပြီး(ကိုယ်၊ စိတ်မသန်စွမ်းသူများလည်း ပါဝင်သည်။) စာမေးပွဲစစ်
ဆေးဖြေဆိုသည့်စနစ်” ပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံသားသစ်များကို မူလတန်း၊ အလယ်တန်းအဆင့်ထိ ပညာသင်ယူကြရန် တိုက်တွန်းသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်“အမျိုးသားမူလ
တန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းများတွင် ပူးတွဲကျူရှင်
ကျောင်းများ” ဖွင့်လှစ်၍ နိုင်ငံသားသစ်များကို လာ
ရောက်သင်ယူပြီး ကျောင်းပြီးချိန်တွင် မူလတန်း၊ အလယ်
တန်းနှင့် ညီမျှသောအောင်လက်မှတ်ကို ရယူထားခြင်းဖြင့် နောင်တစ်ချိန်တွင် ပညာဆက်လက်သင်ယူခြင်း (သို့) လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ခြင်း တို့တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေ
မည်။

Was this information helpful? Yes    No