:::

Trung tâm học tập dành cho Cư dân mới khu nam thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKeelung City Government
Lượt : 120
Ngày : 2018/7/20
Cập nhật : 2018/7/20 上午 09:07:00

Trung tâm học tập dành cho Cư dân mới khu nam thành phố Cao Hùng nhằm phục vụ và hỗ trợ Cư dân mới sớm thích ứng với tập tục và văn hóa trong nước, Trung tâm quy hoạch và tổ chức Lớp dành riêng cho người hôn phối nước ngoài lớp giáo dục cơ bản dành cho người thành niên, khóa học phụ đạo sinh hoạt dành cho Cư dân mới, Tọa đàm giáo dục dành cho cha mẹ Cư dân mới, phối hợp ngày lễ tết tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa nguyên và cung cấp phục vụ tư vấn giáo dục con em Cư dân mới.

Trung tâm học tập dành cho Cư dân mới khu Nam thành phố Cao Hùng (trường tiểu học Cảng Hòa)
Website:http://affairs.kh.edu.tw/1982/fpage/view/14
Điện thoại:(07)813-1506#41
E-Mail:kikimaymay@yahoo.com.tw

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không