:::

Trung tâm học tập dành cho cư dân mới khu Bắc thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 102
Ngày : 2018/7/20
Cập nhật : 2018/7/20 上午 09:07:00

Bộ Giáo dục nhằm kích hoạt không gian nhãn rỗi của các trường học, thích ứng với cơ cấu dân số có người di cư ở nơi khác đến ngày càng tăng, vận dụng phòng học nhàn rỗi của trường tiểu học trung học cơ sở thành lập “Trung tâm học tập Cư dân mới”.

Trung tâm học tập Cư dân mới khu bắc thành phố Cao Hùng (Trường tiểu học Hải Phố)
website:http://affairs.kh.edu.tw/224
Điện thoại:07-6992346
E-Mail:mei6997306@gmail.com

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không