:::

Trung tâm học tập dành cho Cư dân mới huyện Gia Nghĩa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi County Government
Lượt : 139
Ngày : 2018/7/20
Cập nhật : 2018/7/20 上午 09:05:00

Chính quyền huyện Gia Nghĩa nhằm mở rộng giáo dục người thành niên của huyện, khích lệ học tập suốt đời, tăng cường cơ hội học tập, nâng cao tố chất quốc dân; đồng thời thúc đẩy Cư dân mới tham gia vào học tập đa nguyên, tăng cường năng lực học tập, thúc đẩy hội nhập xã hội, thành lập riêng Trung tâm học tậpdành cho cư dân mới và giáo dục người thành niên

Trung tâm học tập dành cho Cư dân mới huyện Gia Nghĩa (trường tiểu học Bích Đàm)
website:https://immi.cyhg.gov.tw/
Điện thoại liên hệ:(05)3652001

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không