:::

Trung tâm học tập Cư dân mới huyện Miêu Lật

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMiaoli County Government
Lượt : 103
Ngày : 2018/7/20
Cập nhật : 2018/7/20 上午 09:05:00

Bộ Giáo dục hỗ trợ trường tiểu học Hải Bảo , trường tiểu học Ngũ Cốc và trường tiểu học Trúc Nam huyện Miêu Lật thành lập”Trung tâm học tập Cư dân mới”, quy hoạch các khóa học đa nguyên như giáo dục gia đình, văn hóa đa nguyên, kỹ năng, nghệ thuật nhân văn, bồi dưỡng năng lực, tuyên truyền chính sách…., hy vọng Cư dân mới và người thân của họ cùng tham gia khóa học, thúc đẩy không khí hòa hợp gia đình.

Cư dân mới huyện Miêu lật học chữ kết hợp với nhận gửi trẻ, thỏa mãn nhu cầu nghe, nói, đọc, viết chữ của Cư dân mới, đồng thời giải quyết vấn đề gửi trẻ của Cư dân mới.

Hàng năm chính quyền huyện Miêu Lật tổ chức “cuộc thi giám định học lực có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở, tiểu học (bao gồm công dân khuyết tật) tự học tiến tu, khích lệ Cư dân mới giành được học lực có trình độ tốt nghiệp Trung học cơ sở, tiểu học. Đồng thời cũng tổ chức “trường học thêm trực thuộc trường tiểu học trung học cơ sở”, khích lệ cư dân mới đi học, hoàn thành đầy đủ môn học có thể giành được giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương với tiểu học trung học cơ sở, để tiện học tập hoặc xin việc sau này.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không