:::

ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตใต้เมืองเกาสง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 172
วันที่ : 2018/7/20
อัปเดต : 2018/7/20 上午 09:03:00

ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตใต้เมืองเกาสงได้บริการช่วยเหลือให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับประเพณีและวัฒนธรรมโดยเร็ว ทางศูนย์จึงมีการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรแนะแนวการใช้ชีวิต การอบรมเพื่อการเลี้ยงดูบุตร กิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสำคัญต่างๆ และให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูบุตรสำหรับคู่สมรสผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตใต้เมืองเกาสง (โรงเรียนประถมกั่งเหอ)
เว็บไซต์:http://affairs.kh.edu.tw/1982/fpage/view/14
หมายเลขโทรศัพท์:(07)813-1506#41
E-Mail:kikimaymay@yahoo.com.tw

Was this information helpful? Yes    No