:::

ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตเหนือเมืองเกาสง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 145
วันที่ : 2018/7/20
อัปเดต : 2018/7/20 上午 09:03:00

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการต้องการนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานของโรงเรียนมาใช้ให้สามารถรองรับกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ใช้ห้องเรียนว่างของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมาจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”


ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตเหนือเมืองเกาสง (โรงเรียนประถมไห่ผู่)
เว็บไซต์:http://affairs.kh.edu.tw/224
หมายเลขโทรศัพท์:07-6992346
E-Mail:mei6997306@gmail.com

Was this information helpful? Yes    No