:::

ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชนบทเจียอี้

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลChiayi County Government
ตี : 185
วันที่ : 2018/7/20
อัปเดต : 2018/7/20 上午 09:02:00

เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาความรู้โดยรวมในชนบทเจียอี้ รัฐบาลชนบทเจียอี้จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ศึกษาหาความรู้รอบด้าน พัฒนาความสามารถเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ขึ้นเป็นพิเศษ

ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชนบทเจียอี้ (โรงเรียนประถมปี้ถัน)
เว็บไซต์:https://immi.cyhg.gov.tw/
หมายเลขโทรศัพท์:(05)3652001

Was this information helpful? Yes    No