:::

Giáo dục con em Cư dân mới

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 103
Ngày : 2018/7/18
Cập nhật : 2018/7/18 上午 09:16:00

Con em cư dân mới thực hiện các hạng mục dự án như: khóa học tăng cường tiếng Hoa, thực hiện hoạt động vui chơi học tập ngôn ngữ Cư dân mới, Con em cư dân mới về cội nguồn và hoạt động trải nghiệm nơi làm việc quốc tế….Nội dung liên quan xin hãy xem tại Trang web Sở giáo dục quốc dân và mầm non Bộ Giáo DụcTrang web thông tin giáo dục con em Cư dân mới.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không