:::

การศึกษาของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 152
วันที่ : 2018/7/18
อัปเดต : 2018/7/18 上午 09:15:00

ได้จัดให้มีหลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กิจกรรมรักภาษาจีนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ บุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กลับบ้านเกิด และโครงการทดลองงานในสายอาชีพสากลเป็นต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

Was this information helpful? Yes    No