:::

“နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့ခြင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်” ကို ပြုပြင်ခဲ့သည်။

Label
LocationTaiwan
Hit : 120
Date : 2018/7/13
Updated : 2018/7/13 上午 09:40:00

“နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ပြည်ကြီးမှအိမ်
ထောင်ဖက်များ၏ အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့ခြင်းမြှင့်တင်
ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်” ကို ပြုပြင်ပြီး နာမည်ကို
လည်း “နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့
ခြင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်” အဖြစ် ပြောင်း
လိုက်ပြီး ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၆ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့မှစ၍ တရားဝင်ဖြစ်သွားပြီး ပြုပြင်မှုအပြည့်အစုံ
ကို ကြည့်လိုပါက ပူးတွဲပါဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ပါ။

Was this information helpful? Yes    No