:::

Điều chỉnh “Điểm chính công tác hỗ trợ thúc đẩy Cư dân mới tìm việc làm”

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 178
Ngày : 2018/7/13
Cập nhật : 2018/7/13 上午 09:36:00

Điều chỉnh “Điểm chính công tác hỗ trợ thúc đẩy người hôn phối nước ngoài và người hôn phối khu vực Đại lục tìm việc làm”, đồng thời điều chỉnh tên gọi là “Điểm chính công tác hỗ trợ thúc đẩy Cư dân mới tìm việc làm”, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 năm 2017.
Toàn bộ nội dung xin hãy tải phụ lục xuống.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không