:::

Mạng nguồn giáo dục dành cho Cư dân mới thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 189
Ngày : 2018/7/13
Cập nhật : 2018/7/13 下午 06:18:00

Mạng nguồn giáo dục dành cho cư dân mới thành phố Đài Trung chính thức hoạt động (http://www.tcniew.org.tw/)! Trang web cung cấp các nguồn như thông tin khóa học, thành quả học tập, thông tin nhân tài… dành cho cư dân mới thành phố Đài Trung, hoan nghênh tích cực sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không