:::

แก้ไข “หลักสำคัญในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 183
วันที่ : 2018/7/13
อัปเดต : 2018/7/13 上午 09:33:00

ได้มีการแก้ไข “หลักสำคัญในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติและชาวจีน” พร้อมแก้ไขชื่อโครงการเป็น “หลักสำคัญในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ปี 2017 สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ไฟล์แนบ

Was this information helpful? Yes    No