:::

เว็บไซต์ข้อมูลทางการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทจง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 116
วันที่ : 2018/7/13
อัปเดต : 2018/7/13 下午 06:15:00

เว็บไซต์ข้อมูลทางการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทจง(http://www.tcniew.org.tw/) เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว!ในเว็บไซต์มีข้อมูลหลักสูตรสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทจง ผลการเรียนรู้ ฐานข้อมูลแรงงานเป็นต้น ขอเชิญเข้ามาใช้งานกันอย่างเต็มที่

Was this information helpful? Yes    No